Monday, 10 February 2014

Islam: Revolusi terhadap Kezaliman

oleh: Dr Mu'taz Muhammad Zain (Penulis dan Pemikir yang banyak menganalisis pasca-revolusi Syria dan Revolusi Arab Springs secara keseluruhannya)

Pendahuluan

Islam merupakan 'revolusi nilai' sebelum perkara lain. Ia merupakan revolusi terhadap kezaliman, kediktatoran, perhambaan sesama manusia dan autokrasi. Ia juga adalah revolusi untuk menuntut keadilan, kesamarataan dan keamanan sosial. Di samping itu, Islam juga merupakan revolusi yang dibangkitkan oleh mustadh'afin (golongan yang tertindas) untuk menghadapi para taghut, revolusi mahrumin (golongan yang dihalang mendapatkan harta awam) terhadap mutrifin (para pengaut kekayaan) dan revolusi para hamba terhadap para penguasa. Dan, saya ingin tegaskan di sini bahawa perkara-perkara ini bukanlah satu ilusi ramuan yang sengaja saya sandarkan kepada Islam, tetapi ia adalah hakikat sebenar Islam itu sendiri seperti yang saya fahami! Saya akan menjelaskannya satu per satu.

Pembahagian autoriti

Inti-inti yang terdapat dalam Islam boleh dibahagikan kepada dua autoriti/sisi/skop utama yang saling melengkapi, iaitu:

1) Skop Horizontal

Merupakan hubungan individu dengan persekitarannya (manusia dan bukan manusia). Pada hemat saya, ini merupakan asas utama dalam agama dan ukurannya. Ia merangkumi seluruh cara pergaulan, nilai dan prinsip fitrah kemanusiaan yang diterjemahkan ke dalam zaman, tempat, negara, bangsa dan keturunan. (seperti membantu golongan tertindas, menentang kezaliman, membantu dan menghulurkan pertolongan kepada golongan miskin, lemah, tertindas dan memerlukan, berbuat baik kepada kedua ibu bapa, keadilan, kesama rataan dan semua akhlak mulia dalam bersosial, ditambah lagi dengan nilai-nilai peribadi yang perlu dipraktikkan dalam bersosial seperti jujur, amanah, ikhlas, menepati janji, sabar, tidak mementingkan diri, kelembutan, baik hati dan pemurah)

2) Skop Vertikal

Merupakan hubungan individu dengan Allah s.w.t, merangkumi persoalan-persoalan aqidah dan ibadah.

Hubungan yang melengkapi

Hubungan antara kedua-kedua skop di atas saling melengkapi. Maka, kadar hubungan seseorang insan dengan Allah s.w.t semakin membesar dan meningkat sejajar dengan peningkatan kadar hubungannya dengan persekitarannya (vice versa), sebagaimana yang disebut dalam hadis:

Makhluk-makhluk adalah tanggungan Allah,  maka makhluk yang paling disukai Allah adalah yang paling bermanfaat terhadap makhuk lain

Namun, intipati utama agama dan ukuran anutan seseorang (di mata manusia) adalah pada skop yang pertama. Buktinya adalah ketika mana Nabi s.a.w mendahulukan nilai-nilai dan prinsip-prinsip akhlak sebagai intipati utama risalah baginda s.a.w, dan baginda tidak mengatakan ibadah-ibadah sebagai intipati utama!

Seperti mana yang sedia maklum, mana-mana pembawa risalah, mujaddid ataupun penyeru kepada gerakan pembaharuan akan menerangkan kepada masharakat apa intipati risalah yang ingin dibawanya, dan inilah yang dilakukan oleh baginda s.a.w. Sesungguhnya, pada awal dakwahnya, baginda s.a.w telah menyeru kepada prinsip keadilan dan kesama rataan, menolak kezaliman dan mengeluarkan masharakat dari perhambaan sesama manusia kepada perhambaan terhadap Allah s.w.t. Ajaran-ajaran ibadat pula datang selepasnya.

Semenjak permulaan zaman Umayyah sehingga kini (terdapat beberapa pengecualian), fokus terhadap skop yang pertama telah diabaikan secara beransur-ansur, dan sebabnya sangat banyak majoritinya sebab politik. Skop yang kedua pula dibesar-besarkan dan menjadi fokus utama. Perkara ini secara jelas dapat dilihat pada kerosakan-kerosakan dan keruntuhan nilai yang berlaku dalam bersosial dan berpolitik. Masharakat pula sangat takut kepada para penguasa yang menjalankan pemerintahan atas dasar kediktatoran, ditambah pula dengan sokongan daripada rijaluddin (Orang Agama) yang menggunakan nas-nas agama untuk menyokong tindakan para penguasa, dan kadang kala dimomokkan lagi dengan media yang menakut-nakutkan masharakat dengan momokan 'teroris'. Namun pada masa yang sama, para penguasa membuka ruang secara besar-besaran untuk mempraktiskan skop yang kedua, kerana kebanyakan natijahnya kembali kepada individu, dan kadangkala kembali kepada masharakat (tetapi dalam ruang lingkup yang sempit).

Kefahaman dan praktis yang popular sebegini telah menyebabkan majoriti masharakat pada hari ini menganggap bahawa ukuran pegangan agama sesorang hanya tertumpu kepada skop yang kedua (hubungan dengan Allah) semata-mata, dan langsung tidak mempedulikan skop yang pertama, yang merupakan (pada hemat saya) adalah usul dan hakikat utama agama Islam itu sendiri. Namun, janganlah disalah fahami daripada kenyataan saya ini dengan menduduh saya menyeru kepada pengabaian aspek-aspek ibadat! Saya beranggapan bahawa aspek ibadat adalah bekalan utama, ibarat minyak yang memacu perjalanan kehidupan masharakat.

Selain itu, amat kritikal untuk meneliti sikap penguasa terhadap agama dan nilai-nilainya sepanjang zaman, dan penelitian perlu dilihat dari aspek politik, bukan keagamaan. Hal ini kerana sikap penguasa dilihat sebagai politik, dan politik digerakkan oleh maslahat. Namun, agama (pada pandangan majoriti penguasa) hanya merupakan alat untuk merealisasikan agenda politiknya. Oleh itu, agama hanya 'candu' pada pandangan mereka.

Kesimpulannya, Islam merupakan pekikan golongan yang dizalimi terhadap golongan zalim, dan revolusi golongan yang tertindas untuk mengembalikan hak-hak insan. Oleh itu, sesiapa sahaja yang memegang panji Islam hendaklah menyedari hakikat ini, dan mempraktikkan serta menyebarkan kefahaman yang sebegini agar penghayatan terhadap agama kembali suci, bersih dan murni. Jadi, setiap langkah yang cuba diambil oleh penguasa untuk melakukan kezaliman dan kediktatoran akan menjauhkannya lagi dari ikatan Islam, dan setiap pendirian yang benar bersama golongan yang tertindas dan dizalimi (tidak kiralah pegangan agama dan anutannya) lebih baik daripada ribuan khutbah, ceramah, buku dan boleh jadi lebih baik dari solat-solat sunat!